Biển hiệu lệnh – Ý nghĩa biển báo giao thông đường bộ

2020-06-29T14:15:24+07:00June 29th, 2020|Biển Báo Giao Thông|

Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông sử dụng đường bộ phải thi hành. Biển hiệu lệnh gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 310. Biển hiệu lệnh là biển dạng hình tròn, trừ biển số 310 là hình chữ nhật, nền màu [...]

Biển báo nguy hiểm – Ý nghĩa của biển báo

2020-06-29T11:29:46+07:00June 29th, 2020|Biển Báo Giao Thông|

Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường để phòng ngừa. Biển báo nguy hiểm là biển báo có dạng hình [...]

Biển báo cấm – Ý nghĩa của biển báo

2020-06-28T12:22:39+07:00June 28th, 2020|Biển Báo Giao Thông|

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm khi tham gia giao thông. Người sử dụng đường bộ phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140. Biển báo cấm là biển có dạng [...]